C # 2008 heltallsvariabelen Typer

September 16  by Eliza

Hver variabel har en fast type i C #, og heltall (int) variabeltyper er begrenset til hele tall. C # har flere andre heltall variabeltyper, som er vist i denne tabellen:

Type Størrelse (byte) Range I bruk
sbyte 1 -128 Til 127 sbyte sb = -12;
byte 1 0 til 255 byte b = 12;
kort 2 -32 768 til 32 767 kort sn = -123;
ushort 2 0 til 65535 ushort usn = 123;
int 4 -2147483648 Til 2147483647 int n = 123;
uint 4 0 til 4294967295 UINT un = 123U;
lenge 8 -9.223.372.036.854.775.808 Til 9.223.372.036.854.775.807 - "en hel masse" lang l = 123L;
ULONG 8 0 til 18.446.744.073.709.551.615 lang ul = 123UL;