C Språk Konverterings tegn

April 14  by Eliza

Når du programmerer i C, bruker du konverterings tegn - den prosenttegn og et brev, for det meste - som plassholdere for variabler du vil vise. Tabellen nedenfor viser konverterings tegn og hva de viser:

Konvertering Character Viser Argument (innholdet i variabelen) Som
% C Enkelt tegn
% D Signert Desimalheltallet (int)
% E Signert flyttallsverdi i E-notasjon
% F Signert flyttallsverdi (float)
% G Signert verdi i% e eller% f format, avhengig av hva som er kortere
% I Signert Desimalheltallet (int)
% O Usignert oktale (base 8) heltall (int)
% S Tekststreng
% U Usignert desimal heltall (int)
% X Usignert heksadesimale (base 16) heltall (int)
%% (Prosent karakter)