Cascading Document Windows

January 19  by Eliza

Nathan bemerket at i Word, i motsetning til i PowerPoint, er det ingen kaskade funksjonalitet på Vis-fanen i bånd og at å arrangere dokument vinduene ved hjelp av Ordne Alt verktøyet kan være klønete hvis flere dokumenter er åpne. Han lurer på om det er en kaskade verktøy for Word at han mangler et sted.

Egentlig verktøyet ble droppet fra Word fordi det er overflødig-du kan cascade dokumentvinduer i Windows i stedet for Word. Du kan cascade dine dokumentvinduer ved å gjøre følgende:

  1. Kontroller at dokumentvinduer du ønsker å cascade er synlige på skrivebordet.
  2. Minimere alle vinduene du ikke ønsker å cascade. (De skal fortsatt vises, om enn minimal, på oppgavelinjen.)
  3. Høyreklikk på et tomt område på oppgavelinjen. Windows viser en kontekstmeny.
  4. Velg Cascade Windows fra hurtigmenyen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (7748) gjelder for Microsoft Word 2007, 2010, og 2013.