CCNA All-in-One-sertifisering Cheat Sheet

December 1  by Eliza

CCNA eksamen krever kjennskap til OSI referansemodell søknad lag. Dette laget representerer de ulike nettverksapplikasjoner som for eksempel e-postleser, nettleser, Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), og (NFS) Network File System.

 • Applikasjonslaget gir et brukergrensesnitt og behandler nettverksdata.
 • Applikasjonslaget på sender verten produserer nettverks data som skal overføres fra senderen vert.
 • Applikasjonslaget på den mottagende vert forbruker nettverksdata produsert og overføres av avsenderen verten.

OSI for CCNA lag 6: Presentasjon

Når du forbereder for CCNA eksamen, er presentasjonen laget mest opptatt av dataformat. Den konverterer data mellom ulike formater slik at både avsender og mottaker kan bruke heterogene data. For eksempel postmeldinger inneholder ulike dataformater: tekst, søknadsvedlegg, video, lyd og grafisk signatur.

 • Presentasjonen laget på verten som sender mottar data nyttelast fra applikasjonslaget.
 • Presentasjonslaget på sender verten konverterer dataene til et format som er lett transportable over nettverket.
 • Presentasjonen laget på mottak vert konverterer data fra nettverket format tilbake til sitt opprinnelige format som lett kan tolkes, brukes og vises av programmet laget ovenfor.

OSI for CCNA lag 5: Session

Som sertifisert CCNA, vil du jobbe i kommunikasjon mellom applikasjoner. Noen programmer trenger å åpne logiske kommunikasjonskanaler mellom datamaskinen verter. Logiske kommunikasjonskanaler (økter) opprettholde data om kommunikasjonen etablert mellom nettverksprogram som kjører på verten som sender og nettverksprogram som kjører på mottak vert. Økten laget gjør følgende:

 • Åpner og opprettholder logiske kommunikasjonskanaler mellom nettverksprogrammer som kjører på verten som sender og nettverksprogrammer som kjører på mottak vert.
 • Håndterer godkjenning: Noen nettverksapplikasjoner bruker autentiseringsmekanismer før de åpner en logisk kommunikasjonskanal (økt) med en ekstern vert.

OSI for CCNA Layer 4: Transport

På CCNA eksamen, vil du arbeide med vertene. Transportlaget styrer transporten av data mellom to verter som kommuniserer via et nettverk. I et nøtteskall, gjør transportlaget følgende:

 • Deler opp dataene som skal overføres i små biter, kalt datasegmenter som lett kan sendes over nettverket medium.
 • Reassembles dataene i rekkefølge på mottak vert:

  • Noen transportprotokoller sende segmentene i orden.
  • Andre protokoller, for eksempel Transmission Control Protocol (TCP), sende data segmenter i hvilken som helst rekkefølge og montere dem i riktig rekkefølge på mottak vert.
 • Gir noen feildeteksjonsmekanismer.

OSI for CCNA Layer 3: Nettverk

CCNA eksamen dekker datapakker; nettverkslaget ruter datapakker på tvers av nettverk som lenker sending og mottak vert. I et nøtteskall, gjør nettverkslaget følgende:

 • Velger den beste ruten for å sende pakker mellom verter.
 • Tildeler logiske adresser til alle enhetene i nettverket for å kunne identifisere hver kilde vert og hver destinasjon vert, samt hvert nettverk gjennom hvilke pakker må rutes.

  Logiske adresser er tildelt på nettverksprotokollnivå. Fysiske adresser er tildelt på en fysisk enhet, for eksempel et nettverkskort.

 • Mottar hver datasegment fra transportlaget på verten som sender og brytes den opp i en datapakke sammen med styringsdata. Pakken er sendt ned til data link laget for å sende den over nettverket fysisk medium.
 • På mottak vert, nettverkslaget unwraps pakke mottatt for å trekke ut data segmentet og sender den opp til transportlaget.

Flere protokoller opererer på nettverkslaget, slik som IP, IPX, Appletalk, og SNA, men CCNA testen er bare opptatt av IP.

OSI for CCNA Lag 2: Data Link

CCNA eksamen har omfattende dekning av data ruting. Data ruting håndteres av data link laget i OSI. Data link laget gjør følgende:

 • Overfører data på fysisk medium.
 • Ruter data lokalt på det fysiske nettverket medium. Data link laget bruker fysiske adresser tildelt hver fysisk nettverksenhet i det lokale nettverket for å rute data fra en fysisk enhet til en annen.
 • Mottar hver pakke fra nettverkslaget på verten som sender og brytes den opp i en dataramme sammen med lokale styringsdata.
 • Sender hver dataramme ned til det fysiske laget for å kode et elektrisk eller optisk signal for å sende datarammen over en tråd eller trådløst (trådløs overføring).
 • På den mottagende vert, datalinknivået pakker opp datarammen mottatt for å trekke ut pakken og sender det opp i nettverkslaget.

Cisco-svitsjer er Layer 2 (data link laget) enheter.

OSI for CCNA Lag 1: Fysisk

CCNA eksamen har omfattende dekning av maskinvare. Det er det fysiske laget. Det fysiske laget gir det elektriske, optiske, eller over-the-air forbindelse mellom sender vertsenheten og mottak vert enheten. Dette innebærer vanligvis kobber eller fiberoptisk kabling, eller trådløse radioforbindelser, patchepaneler, signalforsterkere, sjøkabler, eller satellitter.

CCNA sertifisering krever ikke at du å være en romforskning ekspert. Men du må forstå at data alltid konvertert til biter som kan overføres over et medium ved hjelp av elektrisk strøm eller optiske signaler som simulerer en 1 (signal) eller en 0 (ingen signal).

Kort sagt definerer det fysiske laget mekanisk, elektrisk, optisk, radio, prosedyre, og funksjonelle krav for å muliggjøre overføring av data-linken (Layer 2) rammer over en viss overføringsmedium.

Disse standardene definerer hvordan en fysisk kobling er bygget, aktivert, vedlikeholdt, og deaktiveres for å muliggjøre overføring mellom DTE (data terminalutstyr) og DCE (datakommunikasjon utstyr).

DTEs er vert enheter. DCEs er nettverksenheter, det vil si en enhet som står mellom to vert enheter.

De fleste huber er å forsterke det elektriske signalet; derfor er de virkelig forsterkningsanordningene med flere porter. Huber og repeatere er Layer 1 (fysisk lag) enheter.