Cell-adressen til en maksimal verdi

May 10  by Eliza

Barry har et regneark med 65.000 rader. De er usortert og må forbli usortert. Han kan bruke MAX-funksjonen på kolonnen og få maksimal verdi i den kolonnen. Imidlertid ønsker han også å vite adressen til den første cellen i kolonnen som inneholder denne maksimumsverdien.

Det finnes en rekke måter som du kan finne adressen til maksimumsverdien. En måte er å bruke adressen funksjon i forbindelse med den MAX funksjon, på følgende måte:

= ADRESSE (MATCH (MAX (A: A), A: A, 0), 1,4)

MATCH funksjonen brukes til å finne hvor i området (kolonne A) den maksimale verdien ligger, og deretter ADRESSE funksjonen returnerer adressen til det stedet. En kortere versjon av makroen forlater utenfor ADRESSE-funksjonen, i stedet være "genetisk programmert» til å returnere en adresse i kolonne A:

= "A" & MATCH (MAX (A: A), A: A, 0)

Enda en annen måte for å få den ønskede adresse er med en formel som dette:

= CELL ("adresse", INDEX (A: A, MATCH (MAX (A: A), A: A, 0)))

Denne formelen benytter cellefunksjon, i forbindelse med INDEX, for å returnere adressen til den celle som samsvarer med den maksimale verdien i kolonnen.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3818) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Cell-adressen til en maksimumsverdi.