Celle Movement Etter Enter

December 12  by Eliza

Når du skriver inn informasjon i en celle, og deretter trykker du på Enter-tasten, Excel flytter normalt til cellen under den ene som du skrev informasjonen. Du kan konfigurere Excel til å bevege seg i en annen retning etter å ha trykket på Enter ved å gjøre følgende:

  1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen. Excel viser dialogboksen Alternativer.
  2. Kontroller at fanen Rediger er valgt. (Se figur 1)

    Celle Movement Etter Enter

    Figur 1. Rediger-fanen i dialogboksen Alternativer.

  3. Sørg for at Move Selection Etter Enter er merket.
  4. Bruk Direction nedtrekkslisten for å angi retningen at Excel skal flytte.
  5. Klikk på OK.

Det er en interessant ting om hvordan Excel velger en ny celle: Hvis du trykker Shift + Enter (i stedet for Enter) når du taster inn data, deretter Excel velger cellen i motsatt retning av hva du har angitt i trinn 4. Dermed, hvis retning rullegardinlisten er satt til Down, og du trykker Shift + Enter, deretter Excel flytter faktisk utvalget oppover.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2096) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Cell Movement Etter Enter.