Clip Gallery i et Word 2002 World

December 17  by Eliza

Hvis du nylig oppgradert til Word 2002 fra Word 2000, har du kanskje lagt merke til at Word 2002 bruker ikke lenger Clip Gallery for å organisere utklipp. I stedet bruker den Clip Organizer. Hvis du i stor utstrekning brukt Clip Gallery, kan denne endringen føre deg til å lure på hvordan du kan få tilgang til og bruke de opplysninger du tidligere inngått Clip Gallery.

Heldigvis er det en måte. Følg denne fremgangsmåten:

  1. Åpne dokumentet og plasser innsettingspunktet på det stedet der du vil sette inn utklipp.
  2. Velg Objekt på Sett inn-menyen. Word viser dialogboksen Objekt. (Se figur 1)

    Clip Gallery i et Word 2002 World

    Figur 1. Object dialogboksen.

  3. Fra Objekttype-listen, velger Microsoft Clip Gallery alternativet.
  4. Klikk på OK.

Clip Gallery vises, og du kan bruke den som du gjorde i Word 2000. Hvis det er ingen mulighet for Microsoft Clip Gallery i trinn 3, så betyr det at Clip Gallery ikke er installert på datamaskinen. Det er ikke installert som en del av Word 2002, men hvis det ble installert som en del av Word 2000, og du nylig oppgradert til Word 2002, så det bør fortsatt være på systemet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1850) gjelder for Microsoft Word 2002 og 2003.