Database Struktur og MySQL

December 27  by Eliza

MySQL er en relasjonsdatabase Management System (RDBMS). Din MySQL-serveren kan håndtere mange databaser samtidig. Faktisk kan mange mennesker har ulike databaser som styres av en enkelt MySQL server. Hver database består av en struktur for å holde data og selve dataene.

En database kan eksistere uten data, bare en struktur, være helt tom, tvinne tomlene og venter på at data skal lagres i det.

Data i en database lagret i en eller flere tabeller. Du må opprette databasen og tabellene før du kan legge til noen data til databasen. Først du opprette tom database. Deretter kan du legge tomme tabeller i databasen.

Databasetabeller er organisert som andre tabeller som du er vant til - i rader og kolonner. Hver rad representerer en enhet i databasen, slik som en kunde, en bok eller et prosjekt. Hver kolonne inneholder et element av informasjon om foretaket, for eksempel en kundenavn, en bok navn, eller et prosjekt startdato. Stedet hvor en bestemt rad og kolonne skjærer hverandre, den enkelte celle i tabellen, er kalt et felt.

Tabeller i databaser kan være relatert. Ofte en rad i en tabell er relatert til flere rader i en annen tabell. For eksempel kan du ha en database som inneholder data om bøker du eier. Du ville ha en bok bord og en forfatter tabellen.

En rad i forfatterens tabellen kan inneholde informasjon om forfatter av flere bøker i boken tabellen. Når tabellene er i slekt, inkluderer du en kolonne i en tabell for å holde data som matcher data i kolonnen av en annen tabell.

Først etter at du har opprettet databasen strukturen kan du legge til data.