Deaktivering av Start-menyen i Windows Key

September 9  by Eliza

Lee Diamond spurte om det er en måte å deaktivere Windows Start-menytasten. (Dette er nøkkelen på lengre tastaturer som har Windows-logoen på den.) Dessverre er det ingen måte å gjøre dette innenfor Excel. Faktisk, den eneste løsningen vi kunne finne er en som involverer redigere registeret, på denne nettsiden:

http://www.vitalnews.com/cgi-bin/site.pl?t1001

Denne linken går gjennom Vital News redirector, men det ligger faktisk på Microsofts MSDN-området. (Linken var veldig lang - og dermed behovet for omadressereren.)

Selv om det er teoretisk mulig å skrive en Excel makro som utfører en VB skript som vil endre registeret, å gjøre det i dette tilfellet er sannsynligvis ikke en god idé - spesielt hvis brukeren kan være lurt å bruke Start Menu-tasten på andre tidspunkter. (The Registry endring deaktiverer de taste universelt, ikke bare mens arbeidsboken er åpen.)

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3071) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003.