Definere Beskyttede Seksjoner som en byggestein

July 23  by Eliza

Robert bruker Building Blocks å sette sammen hele deler av sine dokumenter. Han trenger en måte å lime en beskyttet del i et dokument-helst som en byggestein, det vil si en gang satt inn, allerede beskyttet. Med andre ord, ønsker han ikke å ha for å gjøre en innsats og deretter beskytte avsnittet han nettopp satt inn som et eget trinn.

Fra vår testing ser det ikke ut som det er noen måte å gjøre dette. Hvis du beskytte en del av et dokument, kan du ikke engang velge den delen for å skape en Building Block basert på at utvalget. Dette gjør det umulig å gjøre det som er beskrevet.

Selvfølgelig kan du tror at du lagrer din beskyttet del som sitt eget dokument og deretter sette inn dokumentet kan være en måte å legge beskyttet standardtekst. (Du setter inn et dokument ved å vise kategorien Sett av båndet, klikke på ned-pilen ved siden av Sett inn objekt verktøy, og deretter velge tekst fra fil.) Denne tilnærmingen fungerer ikke heller; Ord tilsynelatende strimler ut all den beskyttelsen fra filen som er satt inn. (De inndelingsskift er fortsatt der, men et dokument beskyttelse er fjernet.)

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (8217) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Definere Beskyttede Seksjoner som Autotekst .