Deler av tale i English Grammar

October 29  by Eliza

Hver gang du skrive eller snakke, bruker du substantiver, verb, preposisjoner, konjunksjoner og andre deler av det engelske språket. Å vite hvordan du skal bruke disse delene av talen kan hjelpe deg å snakke mer veltalende, skrive mer tydelig, og føler seg mer trygg når du kommuniserer med andre.

  • Substantiv: navn en person, sted, ting, idé (Lulu, fengsel, honningmelon, lojalitet, og så videre)
  • Pronomen: tar plassen til et substantiv (han, som jeg, hva, og så videre)
  • Verb: uttrykker handling eller å være (eggerøre, var, bør vinne, og så videre)
  • Adjektiv: beskriver et substantiv eller pronomen (rotete, merkelig, fremmed, og så videre)
  • Adverb: beskriver et verb, adjektiv eller andre adverb (frivillig, sørgelig, veldig, og så videre)
  • Preposisjon: relaterer et substantiv eller et pronomen til et annet ord i setningen (ved, for, fra, og så videre)
  • Forbindelse: binder to ord eller ordgrupper sammen (og, etter, selv om det, og så videre)
  • Interjection: uttrykker sterke følelser (!!! Yikes wow ouch og så videre)