Detaljerte målinger

July 11  by Eliza

Herskeren, når de vises i Word, er et svært nyttig verktøy. Men ville det noen ganger være veldig fint å vite litt mer enn hva herskeren raskt kan vise deg. For eksempel kan du se på linjalen at du har en fane settes til tre inches, men hva hvis du vil vite hvor langt den fanen er fra høyre marg i stedet for venstre?

Ord har en kjekk liten funksjon som gjør at du kan se nøyaktig hvor dine faner og marginnstillinger ligge på en linje. For å dra nytte av dette verktøyet, kan du klikke på en fane eller margin markør på linjalen. Ikke slipp museknappen, men. Nå, klikk på høyre museknapp. Du bør nå være å holde nede begge museknappene.

Legg merke til at de normale linjalmål forsvinne, og i stedet er det avstandsmålinger. Målingene utenfor margene vise hvor langt ut til kanten av papiret; de inne viser hvor langt det er fra en fane til begge kanter.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (991) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: detaljerte målinger.