Distribuere Tabell rader likt

November 21  by Eliza

Når det er på tide å formatere en tabell, kan du oppleve at din generelle tabellen dybde (høyde) er satt slik du vil ha det, men radene i tabellen er ikke "akkurat passe". For eksempel, kan det være lurt radene for å være i samme høyde som hverandre uten å forstyrre den totale bredden på tabellen.

Bare følg disse instruksjonene hvis du bruker Word 97:

  1. Sørg for at innsettingspunktet er plassert et sted i tabellen.
  2. Velg Fordel rader likt fra Tabell-menyen.

Prosessen er litt annerledes hvis du bruker Word 2000, Word 2002 eller Word 2003:

  1. Sørg for at innsettingspunktet er plassert et sted i tabellen.
  2. Velg AutoFit fra Tabell-menyen. Word viser en undermeny.
  3. Velg Fordel rader likt fra undermenyen.

Word endrer radhøyder å gjenspeile ditt valg. Du bør være oppmerksom på at hvis du er ved hjelp av tabeller og Borders verktøylinjen, kan du bare klikke med musen på de Fordel rader likt verktøy når du først stilling innsettingspunktet i tabellen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1314) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Distribuere Tabell rader likt.