Elektronikk Komponenter: Sett Inductors to Work

October 18  by Eliza

Hvis du har vært lurer på hva inductors faktisk blir brukt for i det virkelige liv elektroniske kretser, her er noen av de mer vanlige bruksområder for inductors:

  • Glatting av spenning i en strømforsyning: Den siste delen av en typisk krafttilførselskrets som konverterer 120 VAC husholdningsstrøm til en brukbar likestrøm er ofte en filterkrets som fjerner eventuelle gjenværende uregelmessigheter i spenningen på grunn av det faktum at det var avledet fra en 60 Hz AC-inngang.
  • Filter: Velger frekvenser som skal få lov til å passere, eller den velger frekvenser som skal blokkeres. Du er sikkert kjent med lydinnstillingene på et stereoanlegg, som lar deg bump opp bassen, tone ned mellomtone, og kan lette opp det øvre området bare for lysstyrke.

    Det finnes tre ulike typer filtre: high-pass filter som tillater bare frekvenser over en viss verdi å passere, low-pass filter som gjør at bare frekvenser under en viss verdi å passere, og band-pass filter som tillater kun frekvenser som faller mellom en øvre og en nedre verdi for å passere.

  • Radio tuning kretser: Coils kan brukes til å hjelpe en radio tuning krets melodi til en bestemt frekvens signal og hold den.
  • Transformers: En av de mest vanlige bruk av inductors er i transformatorer. Den enkleste transformator består av et par av induktanser som er lagt inn ved siden av hverandre. Transformatoren har to funksjoner. For det første kan den øke eller redusere spenningen, og for det andre kan den elektrisk isolerer en del av en krets fra en annen.