Elektronikk Prosjekter: Hvordan bygge et inngjerdet Latch

October 21  by Eliza

Dette elektronikk prosjektet viser deg hvordan du bygger et inngjerdet D låsen med to 4011 Quad 2-Input NAND porter. To 4.011 chips er nødvendig fordi NAND-porten krever totalt fem porter (fire NAND-porter og en IKKE-port), og hver 4011 gir bare fire porter.

Du kan opprette en IKKE gate fra en NAND gate rett og slett ved å binde de to inngangene til NAND gate sammen. I dette prosjektet bruker du som teknikk for å lage den IKKE gate.

For å betjene den sammensatte gated D låsen, bruke den første knappen (den ene i rad 4) som DATA-inngang og den andre knappen (den ene i rad 8) som aktivere input, som følger:

  • Still Q-utgang til HIGH. Først, trykk og hold DATA innspill knappen, og deretter trykke og slippe aktivere input-knappen for å aktivere låsen. De første LED-lys for å indikere at produksjonen er høy.
  • Still Q-utgang til LAV (som setter Q-bar utgang til HIGH). Bare trykk og slipp ENABLE-knappen uten å trykke på DATA-knappen. Den første LED går ut for å indikere at Q-utgangen er lav, og de ​​andre LED-lys for å indikere at Q-bar produksjonen er høy.

    Elektronikk Prosjekter: Hvordan bygge et inngjerdet Latch
    Elektronikk Prosjekter: Hvordan bygge et inngjerdet Latch
    Elektronikk Prosjekter: Hvordan bygge et inngjerdet Latch