Emerging Markets: Hva gjør valutakurser Move

January 14  by Eliza

Endringer i verdien av valutaen påvirker verdien av det samlede investeringer i fremvoksende markeder. Prisene går opp og ned, setter pris på og svekke seg, men hva som er bra og hva er dårlig? Det hele avhenger. Her er noen retningslinjer for å hjelpe deg å finne ut hva som skjer når valutakurser flytte. Husk at noen effekter kan være sterkere enn andre.

  • Hvis renten går opp, så utenlandske investorer vil ønske å investere, og valutaen vil øke i verdi.
  • Hvis inflasjonen går opp, da forbrukerne vil se etter billigere importvarer, og valutaen vil synke i verdi.
  • Dersom risikoen i et land øker, da investorer vil ønske å sette pengene sine i mindre risikable steder, og valutaen vil synke i verdi.
  • Hvis et land produserer populære varer for eksport, så kunder i andre land vil trenge penger til å kjøpe produktene, og valutaen vil øke i verdi.
  • Hvis et land importerer mer varer, så folk i landet vil trenge å kjøpe utenlandsk valuta til å betale for dem, og valutaen vil synke i verdi.