En introduksjon til inflasjonsrisiko i aksjeinvesteringer

April 4  by Eliza

Inflasjon kan være en risiko for at lager investorer må forholde seg til. Inflasjonen er den kunstige utvidelse av mengden av penger slik at for mye penger er brukt i bytte for varer og tjenester. Til forbrukerne, viser prisveksten opp i form av høyere priser på varer og tjenester.

Inflasjonsrisiko er også referert til som kjøpekraft risiko. Bare betyr dette begrepet at pengene ikke kjøpe så mye som det pleide. For eksempel, en dollar som kjøpte du en sandwich i 1980 knapt kjøpt deg en candy bar et par år senere. For deg som investor betyr dette risikoen for at verdien av investeringen din ikke kan holde tritt med inflasjonen.

Si at du har penger i en bank sparekonto tiden tjener 4 prosent. Denne kontoen har fleksibilitet - dersom markedsrenten går opp, hastigheten du tjener i kontoen din går opp. Kontoen din er trygg fra både finansiell risiko og renterisiko. Men hva hvis inflasjonen går på 5 prosent? På dette punktet er du tape penger.

Inflasjon er en svært reell og svært alvorlig bekymring, og det bør ikke bli ignorert når de vurderer risiko i investeringsbeslutninger.