En rask tabell for de tre Gjensidig trigonometriske funksjoner

September 29  by Eliza

Gjensidige funksjoner har verdier som er inverse, eller knipser, av verdiene for sine respektive funksjoner. Den gjensidige av sinus er cosekans, slik at hver funksjon verdi er den gjensidige av den tilsvarende vinkelen Sinea € ™ s. Det samme gjelder for de andre to motstående funksjoner.

En rask tabell for de tre Gjensidig trigonometriske funksjoner

De gjensidige funksjoner.

Den foregående tabell viser den resiproke verdi i hvert tilfelle, i sin forenklede former. Når du ser udefinert, ita € ™ s fordi den opprinnelige funksjonsverdien var null, og den gjensidige av null har ingen verdi.