Endre Antall kolonner

January 9  by Eliza

Hvis du allerede har lagt til kolonner i dokumentet, kan Word du enkelt endre antall kolonner du bruker. For å gjøre dette, gjør du følgende:

  1. Hvis dokumentet er formatert ved hjelp av mer enn én del, plasserer du innsettingspunktet i dokumentet delen som du ønsker å påvirke.
  2. Velg kolonner fra Format-menyen. Word viser dialogboksen Columns. (Se figur 1)

    Endre Antall kolonner

    Figur 1. Kolonner dialogboksen.

  3. Endre verdien i antall kolonner feltet til antall kolonner ønsket.
  4. I Bruk på boksen, velger du hele dokumentet eller denne delen (avhengig av hva du vil at endringen skal påvirke).
  5. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (185) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Endre antall kolonner.