Endre Cell Alignment

February 10  by Eliza

Hvis du ønsker, kan du uavhengig spesifisere justeringen av hver celle i et Word-tabell. Opprinnelig, matcher cellejustering justeringen av avsnittene der tabellen ble opprettet. Du kan overstyre dette, men ved å bruke paragraf justeringsknappene på formatering. Bare plassere innsettingspunktet i cellen som justering du vil justere, og deretter klikker du på en av knappene.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1295) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Endre Cell Alignment.