Endre Datablad kolonnebredde

December 9  by Eliza

Grafene som er opprettet av Microsoft Graph er basert på data som finnes i et enkelt regneark kalt et dataark. Microsoft Graph viser denne data rad-og-kolonne-format i. Du kan justere bredden på datablad kolonner for å se store tall i cellene mer fullstendig. For å gjøre dette, gjør du følgende:

  1. Velg en celle i kolonnen med bredde du ønsker å endre.
  2. Velg kolonnebredde fra Format-menyen. Microsoft Graph viser Kolonnebredde dialogboksen. (Se figur 1)

    Endre Datablad kolonnebredde

    Figur 1. Kolonnebredde dialogboksen

  3. I Kolonnebredde-boksen angir kolonnebredde.
  4. Klikk på OK.

Du kan også endre bredden på et dataark kolonne ved ganske enkelt å plassere musepekeren over høyre kant av styrecellen for kolonnen. Microsoft Graph endres pekeren til en tohodet pil. Klikk og grensen kolonnen dra til den nye bredden.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (716) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.