Endre din webside med Javascript Document Object Model Metoder

September 26  by Eliza

Document Object Model metoder vist i tabellen nedenfor tilby deg en flott måte å få tilgang til og endre dine websider gjennom Javascript-koden.

Element Beskrivelse
myElement = document.getElementById ("navn"); Får et element fra siden med den angitte ID og kopier en referanse til dette elementet til variabelen myElement.
myElement.innerHTML = "verdi" Endrer verdien av elementet til "verdi".
document.onkeydown = keyListener Når en tast blir trykket, er en funksjon som heter keyListener automatisk aktivert.
document.onmousemove = mouseListener Når musen beveges, er en funksjon som heter mouseListener automatisk aktivert.
setInterval (funksjon, ms); Kjører fungere hver ms millisekunder.
myArray = document.getElementsByName ("navn") Returnerer en matrise av objekter med den aktuelle navn (ofte brukt med radioknapper).