Endre figurer i Microsoft Graph

January 6  by Eliza

Microsoft Graph er en enkel graf program som følger med Word. Det inkluderer muligheten til å vise dine grafdata i både regneark og grafiske formater. Grafene du lager kan settes direkte inn i dokumentene dine.

Når du har definert diagramtypen du vil bruke til å vise dine data, kan du ønsker å endre den faktiske figurer som brukes for en bestemt dataserie. Du kan endre former for mest tredimensjonale diagramtyper, men ikke for de to-dimensjonale seg. Du kan endre figurer for en dataserie ved å gjøre følgende:

  1. Høyreklikk på noe element av dataseriene du ønsker å endre. Microsoft Graph viser en kontekstmeny.
  2. Velg Formater dataserie fra hurtigmenyen. Microsoft Graph viser Formater dataserie dialogboksen.
  3. Kontroller at fanen Shape er valgt. (Se figur 1)

    Endre figurer i Microsoft Graph

    Figur 1. Shape-fanen i Formater dataserie dialogboksen

  4. Velg en form du vil bruke for dataserien.
  5. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (707) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.