Endre første sidenummeret

May 25  by Eliza

Hvis du bruker sidetall med regnearket, kan du justere antall brukt som første sidetall i regnearket. Å endre det første sidenummeret, gjør du følgende:

  1. Velg Sideoppsett fra Fil-menyen. Du vil se dialogboksen Sideoppsett.
  2. Kontroller at kategorien Side er valgt. (Se figur 1)

    Endre første sidenummeret

    Figur 1. Page kategorien fra dialogboksen Sideoppsett.

  3. I første sidetall boksen nederst i dialogboksen, angi nummeret siden du vil Excel å bruke først.
  4. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Sideoppsett.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2666) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003.