Endre InDesign CS5 Dokumentoppsett

May 28  by Eliza

Etter å ha laget en InDesign Creative Suite 5-dokument, kan du fortsatt gjøre endringer i sin opprinnelige oppsettet dokument. For å endre størrelsen på sidene eller antall sider i et InDesign CS5-dokument som allerede er åpen, bruker dokument dialogboksen Oppsett.

 1. Velg Fil → Dokumentoppsett.

  Dokumentoppsett dialogboksen åpnes.

  Du kan endre verdien i antall sider tekstfeltet hvis du trenger antall sider i dokumentet for å være større enn eller mindre enn dagens verdi.

  Antall sider i dokumentet oppdateringer når du lukker denne dialogboksen. Du kan også endre dette nummeret senere ved å velge Layout → sider → Sett Sider eller ved å bruke Sider-panelet.

 2. Velg et nytt alternativ fra Sidestørrelse nedtrekkslisten eller angi verdiene manuelt inn i bredde og høyde tekstfelt for å endre sidestørrelse.

  Du kan også klikke på opp og ned-pilene i Bredde- og Høyde tekstfelt for å velge en ny verdi.

 3. Klikk på Stående eller Liggende knappen for å endre papirretningen.

  Sideretning oppdateringer i arbeidsområdet når du lukker denne dialogboksen.

 4. Klikk OK når du er ferdig med å endre dokumentet oppsett.

  Modifikasjonene brukes på det åpne dokumentet.

Dersom du gjør endringer i Dokument dialogboksen Oppsett når du ikke har noen dokumenter åpne, endringene blir standardinnstillingene for alle nye dokumenter du oppretter.