Endre kataloger i et Macro

May 22  by Eliza

VBA gir en meget rik programmeringsmiljø. Du kan gjøre mange ting med makrokode som du ikke kan nødvendigvis gjøre ved hjelp av menyene av Excel. For eksempel kan du ønsker å endre gjeldende katalog i midten av en makro. Dette kan være nødvendig for å finne en bestemt fil eller å gjøre noen annen fil rettet oppgave. VBA gir CHDIR kommandoen til å endre kataloger. Syntaksen er som følger:

CHDIR dirname

hvor dirname er den fullstendige banen til katalogen som du vil endre. Hvis du ikke bruker en streng variabel for å angi katalognavn, så dirname må stå i anførselstegn. Hvis katalogen navn du leverer ikke finnes, mislykkes kommandoen med en feilmelding.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2472) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Endre kataloger i en makro.