Endre måten Sluttnoter er nummerert

February 22  by Eliza

Word lar deg kontrollere hvordan sluttnotene i dokumentet er nummerert. Vanligvis begynner nummereringen på en og utvikler seg oppover. Du kan endre både startnummer og hvordan nummerering starter på nytt ved å følge disse trinnene:

  1. Vise Referanser kategorien av båndet.
  2. Klikk på det lille ikonet nederst i høyre hjørne på fotnote gruppen. Word viser Fotnote og sluttnote dialogboksen. (Se figur 1)

    Endre måten Sluttnoter er nummerert

    Figur 1. Fotnote og sluttnote dialogboksen.

  3. Kontroller at sluttnoter radio knappen er valgt.
  4. Endre Start Ved verdi for å gjenspeile hvor du vil Word for å starte nummereringen.
  5. Endre valget i Nummerering området for å gjenspeile hvordan du vil at Word til å telle dine sluttnoter.
  6. Klikk på Bruk, og klikk deretter på Avbryt; Ellers klikker du på Sett inn for å sette inn en sluttnote merke på det aktuelle stedet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (6064) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Endre måten sluttnoter Er nummerert.