Endre rekkefølgen etternavn og fornavn

March 23  by Eliza

Du kan ha et regneark som inneholder mange celler med navn som er i Etternavn, Fornavn MI format. Et vanlig eksempel på dette ville være et Excel-regneark laget for å fungere som en utgiftskonto rapporteringsskjemaet. Det kan være lurt å konvertere disse navn på ansatte i standard format, dvs. Fornavn MI Lastname. Utføre denne operasjonen på mer enn en håndfull av celler kan bli ganske tungvint.

For å regne om jobben enklere, kan du bruke en hendig formel som ordner deler av navnet for deg. Anta at celle A1 inneholder navnet Doe, Jane Q. og du vil konverteringen (Jane Q. Doe) skal vises i celle B1. Plasser følgende formel i B1:

= HØYRE (A1, LEN (A1) -LEN (VENSTRE (A1, FINN (",", A1)
-1)) - 2) & "" & VENSTRE (A1, FINN (",", A1) -1)

Formelen virker ved å bryte strengen basert på plassering av komma. Formelen vil også arbeide med suffikser og flere middel initialer så lenge det er en og bare en komma til stede i kildecellen.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (12042) gjelder for Microsoft Excel 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Omrokkere etternavn og fornavn.