Endre størrelsen på oppgavelinjen

April 1  by Eliza

Hvis du har mange vinduer åpne samtidig, kan du oppleve at du vil at oppgavelinjen for å bli større, slik som å bedre imøtekomme vinduer 'ikoner. For å endre størrelsen på oppgavelinjen, høyreklikker du på et tomt område på oppgavelinjen og sørge for at "Lås oppgavelinjen" er ikke kontrollert. Med oppgavelinjen ulåst, flytter markøren nær toppen kanten av oppgavelinjen (forutsatt at oppgavelinjen er på bunnen av skjermen) til markøren blir en tohodet pil. (Se figur 1)

Endre størrelsen på oppgavelinjen

Figur 1. Komme klar til å endre størrelsen på oppgavelinjen.

Klikk og dra musen opp, og oppgavelinjen vil bli høyere. Når du har oppgavelinjen i ønsket høyde, slipper museknappen, høyreklikker du på et tomt område på oppgavelinjen, og velg "Lås oppgavelinjen". Oppgavelinjen vil nå forbli din spesifiserte størrelse før du endrer størrelsen på det igjen.

Dette tipset (12522) gjelder for Windows 7.