Endre Vedlagt mal

June 12  by Eliza

I Word, er en mal som brukes til å angi menyalternativene, verktøylinjen, og standardstiler og tekst. Når du først åpne et tomt dokument, legger Word automatisk Normal.dot-malen til dokumentet, selv om du kan angi en annen mal. Når filen er opprettet, kan du endre den vedlagte malen ved å gjøre følgende:

  1. Velg Maler og tillegg på Verktøy-menyen. Word viser Maler og Tillegg dialogboksen. (Se figur 1)

    Endre Vedlagt mal

    Figur 1. Maler og tillegg dialogboksen.

  2. Klikk på ved-knappen. Word viser Fest Mal dialogboksen.
  3. Bruk kontrollene i dialogboksen for å finne og velge den malen du ønsker knyttet til dokumentet.
  4. Klikk på Åpne. Legg ved Mal dialogboksen forsvinner, og navnet på malen du valgte, vises i dokumentmalen boksen.
  5. Velg de Oppdater dokumentstiler automatisk sjekk boksen for å sørge for at stilene i malen er brukt i dokumentet.
  6. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1799) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Endre Vedlagt mal.