Endring av Viste Format av tall til nærmeste 100

June 3  by Eliza

Frank spurte om det er en måte, ved hjelp av et tilpasset tallformat, visningen skal rundes av tall til nærmeste 10, 100, etc., uten at det påvirker de opprinnelige tallene.

Svaret er at det er en måte, og det er ikke en måte. (Har du ikke elsker disse svarene?) Det er definerte tallformater som tillater deg å runde skjermen til nærmeste tusen eller nærmeste million, som følger:

[<= 500] "0"; #, "000"
[

Det første formatet vil runde av til nærmeste hele tusen, og den andre vil runde av til nærmeste million. Hvis du er ute etter et tilpasset format som vil runde til noen annen makt på 10, er du ute av lykken, men. I slike tilfeller kan den beste løsningen være å bare lage et annet regneark som bruker formler for avrunding og bruker innholdet i den opprinnelige regnearket som kilde.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (1937) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Endring av Viste Format av tall til nærmeste 100 .