Energy Sector Commodities: Naturgass

January 2  by Eliza

Hvis råolje er kongen av varer, er naturgass noen ganger sagt å være dronningen. Selv råolje står for om lag 40 prosent av det totale energiforbruket i (den største energimarkedet i verden) USA, omtrent 25 prosent av energiforbruket kommer fra naturgass.

Naturgass er derfor en viktig kilde til energi både i USA og rundt om i verden, og det kan by på enorme moneymaking muligheter.

I likhet med olje og kull, er naturgass en ikke-fornybare fossilt brensel som finnes i store avleiringer i jorden. Som et spørsmål om faktum, er naturgass noen ganger funnet ikke så langt unna råolje innskudd. Råolje er det flytende fossile brennstoff, kull, er det faste stoff en, og naturgass er den gassformige fossilt brensel.

Folk er ofte forvirret av begrepet naturgass fordi de tror (feilaktig) at det refererer til gass (bensin) de bruker til å fylle sine tanker. Selv om naturgass brukes noen ganger som en transportdrivstoff, bensin du kjøper på bensinstasjonen og naturgass har ingenting å gjøre med hverandre.

Den bensin bilen bruker er et produkt av råolje, mens naturgass er en helt annen medlem av fossilt brensel familie, som hovedsakelig brukes til oppvarming, kjøling, og matlaging formål.

På grunn av dens betydning som energikilde, gjør naturgass for en god investering. Ita € ™ s en viktig råvare med mange programmer.