Enkle Oversettelser

July 5  by Eliza

Du har sikkert brukt Googles oversettelses området før for å gjøre elementære oversettelser fra ett språk til et annet. (Du finner den ved å gå http://translate.google.com.) Nå Sheets gir deg kraften i Google Trans direkte inn regnearket. Alt du trenger å gjøre er å bruke den GOOGLETRANSLATE FUNKSJON, på denne måten:

= GoogleTranslate (A1, "no", "es")

I dette eksempelet, returnerer funksjonen en oversettelse av det som er i celle A1 fra engelsk ("no") til spansk ("es"). Du kan, om du ville også gi cellereferanser for kildespråket og målspråket:

= GoogleTranslate (A1, A2, A3)

Når du angir en kilde og målspråket, bruker to-tegns betegnelse for langauges. Noen av de mer vanlige betegnelser er en (engelsk), sp (spansk), fr (fransk), ja (japansk), ko (koreansk), etc. Du kan, om ønskelig, også fortelle Google for å finne ut hva kilden språk er, på denne måte:

= GoogleTranslate (A1, "auto", A2)

Dette eksempelet betyr det som er i celle A1 (etter at Google finner ut hvilket språk det er) til det språket du angir i celle A2.