Enterprise Management of Mobile Devices: Overvåking

May 20  by Eliza

Bedriftens ledelse av mobile enheter omfatter kontinuerlig overvåking for å sikre at den mobile enheten er i samsvar med virksomhetens retningslinjer til alle tider. Dette er forskjellig fra program kontroll og overvåking, som har mer å gjøre med brukeratferd og være i stand til å kontrollere hva sluttbrukeren prøver å oppnå.

Det primære målet for enhetsovervåking er å validere enheten samsvar til bedriftens retningslinjer til enhver tid.

Vanligvis er en virksomhet agenten installert i klargjøringsprosessen, og det er dine øyne og ører for hver bedrift mobil enhet. Denne agenten har noen unike egenskaper - det er behov for å konsumere svært lite CPU og batteristrøm, og den trenger å være så diskret som mulig inntil en overtredelse er oppdaget.

CPU og effektbudsjett konsumert av denne agenten er kritisk fordi brukerne kommer til å gjøre opprør hvis denne agenten fører sine smarttelefoner til å slutte å svare eller kloakk betydelig. Derfor, til noen leverandør som du velger må demonstrere en mager og mener profil som kan utføre oppgavene diskret.

Og diskret betyr at når enheten oppdager en kjent bedriftens trådløse tilgangspunkt og kobler seg til det, overvåker enhetsovervåking agenten denne sammenheng for å sikre at all kommunikasjon deretter forblir kryptert.