Excel Nekter å sette Sideskift mellom Subtotal Grupper

December 22  by Eliza

Sandy bemerkes at når hun setter inn delsummer i hennes regneark, vanligvis klikker hun innsatsen sideskift mellom grupper knappen. Det ser ikke ut, men at de sideskift blir satt inn. Hen Sandy ser på regnearket i både Print Preview og sideskift Preview, gjør Excel viser ikke sideskift som er til stede.

Den eneste gangen at denne atferden skal skje er hvis du direkte Excel (i alternativer for sideoppsett) for å passe utskriften til et bestemt antall sider. Du kan sjekke for å se om dette er tilfelle på denne måten:

  1. Velg Sideoppsett fra Fil-menyen. Excel viser dialogboksen Sideoppsett.
  2. Kontroller at kategorien Side vises. (Se figur 1)

    Excel Nekter å sette Sideskift mellom Subtotal Grupper

    Figur 1. Side kategorien i dialogboksen Sideoppsett.

  3. Kontroller at justering Å alternativet er valgt og satt til 100%.
  4. Klikk på OK.

Grunnen til at du trenger å gjøre denne endringen er at hvis du har siden din oppsettet konfigurert til å passe utskriften til et bestemt antall sider, i utgangspunktet ignorerer Excel eventuelle sideskift i regnearket.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (8700) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Excel Nekter å sette Sideskift mellom Subtotal grupper.