Få et filnavn

August 29  by Eliza

Hvis du skriver en VBA-makro i Excel, kan du ha behov for å tillate brukeren å spesifisere en fil de ønsker fra disken. Heldigvis kan du få tilgang til standard dialogboksen Åpne innenfra VBA og bruke den til å returnere bare et filnavn. Følgende eksempel subrutine viser hvordan dette gjøres:

Sub GetFName ()
Dim fname Som Variant
Dim Msg As String

Fname = Application.GetOpenFilename ()
Hvis fname <> False Deretter
Msg = "Du valgte" & fname
MsgBox Msg
Else
Avbryt ble trykket
End If
End Sub

Når du kjører denne makroen, vil du se den standard dialogboksen Åpne brukes i Excel. Brukeren kan velge en fil, og når de klikker på Åpne, er filnavnet (inkludert hele banen) tildelt variabelen fname. Hvis brukeren klikker på Avbryt-knappen, deretter fname settes lik False. (Således testen for det i koden).

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (11635) gjelder for Microsoft Excel 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Få et filnavn.