Få hjelp Offline

June 4  by Eliza

Ben bemerket at Word ikke synes å ha en innebygd, offline Hjelp evne lenger, som det gjorde i tidligere versjoner av programmet. Når han forsøker å få hjelp, alle henvendelser synes å ha for å være online. Han lurer på om han mangler noe i hans installasjon av Word.

Egentlig har Word både online og offline hjelpe evner. Standardinnstillingene for Word imidlertid alltid bruke online evner i innstillingen til frakoblede seg. For å endre innstillingene, følger du disse trinnene:

  1. Trykk på F1. Word viser hjelpe Word dialogboksen. (Se figur 1)

    Få hjelp Offline

    Figur 1. Hjelp Word dialogboksen.

  2. Klikk på Koblet til Office Online ordlyden nederst til høyre på statuslinjen.
  3. Klikk Vis innholds Bare fra denne datamaskinen. Statuslinjen endres til Offline.
  4. Bruk Hjelp-systemet, som ønsket.

Hvis en eller annen grunn, har du fortsatt ikke får tilgang til hjelpesystemet på ditt lokale system (uten å gå online), så du må kanskje installere Word eller reparere installasjonen av Word.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (9352) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010.