Få mest mulig ut autistiske barns pedagogisk erfaring

January 23  by Eliza

Barnet med autisme kan trives på skolen. Du må kanskje være mer involvert i den pedagogiske prosessen med autistiske barn enn med en upåvirket barn, men gevinsten av den ekstra investeringen kan virkelig lønne seg for deg og barnet ditt.

Følgende tips kan veilede deg og din childâ € ™ s lærere til en god pedagogisk erfaring:

  • Insisterer på konkrete og målbare mål for din childâ € ™ s IOP (Individualisert Education Program). Involver barnet i prosessen.
  • Utvikle sterke relasjoner med pedagogiske fagpersoner. Holde det vennlig, ikke motstandere.
  • Hold deg informert om pedagogiske lover, din districtâ € ™ s politikk, og din childâ € ™ s fremgang. Kjenn dine alternativer.
  • Besøk din childâ € ™ s klasserommet for å bekrefte at ita € ™ s en effektiv læringsmiljø. Den bør ha forskjellige områder for ulike fag, komfortabel belysning, god ventilasjon, passende støynivå, og riktig størrelse møbler, og læreren bør være imøtekommende og rettferdig.
  • Støtte barnet ditt hjemme ved å forsterke hva lærere underviser på skolen. Utvikle din childâ € ™ s sterke sider; dona € ™ t bare avhjelpe.
  • Hvis mulig, få minst 25 timer i uken for tidlig intervensjon før fylte tre.