Får en Word Count

December 4  by Eliza

Trenger du å vite hvor mange ord du har i din opus? Et av verktøyene som Docs stiller til rådighet er et ord teller som kan vise deg akkurat den informasjonen du trenger.

Ved hjelp av ordet telleren verktøyet er enkelt. Hvis du ønsker å bare få et ord teller for en del av dokumentet, markerer den delen. (Hvis du bare vil tellingen for hele dokumentet, det spiller ingen rolle om du gjør et valg først eller ikke.) Deretter velger du Verktøy | Word Count. Dokumenter viser Word Count dialogboksen. (Se figur 1)

Får en Word Count

Figur 1. Word Count dialogboksen.

Merk at Word Count dialogboksen viser sine tellinger i to kolonner. Venstre kolonne inneholder teller for den valgte teksten og høyre kolonne viser teller for hele dokumentet. Hvis du ikke gjør et valg før påkalle ordet teller verktøyet, deretter venstre kolonne er fortsatt synlig det bare inneholder nuller.

Når du er ferdig perusing statistikken i dialogboksen, klikker du på Lukk-knappen for å fjerne den.