Får Innspill fra en tekstfil

August 6  by Eliza

Tro mot sine BASIC røtter, VBA lar deg gjøre fil innspill på sekvensielle filer. Dette betyr at du kan åpne og lese en sekvensiell tekstfil, nedlasting av informasjon fra filen inn strengvariabler. Trinnene er enkle. Du trenger bare å åpne filen, få innspill, og deretter lukke filen. Følgende kode er et vanlig eksempel på å lese fra en sekvensiell fil:

Dim Raw As String
Dim NumValues ​​As Integer, J As Integer
Dim UserVals () As String

Open "MyFile.Dat" For Input Som # 1
Linje inn # 1, Raw
NumValues ​​= Val (Raw)
ReDim UserVals (NumValues)

For J = 1 til NumValues
Linje inn # 1, UserVals (J)
Neste J
Lukk # 1

I dette eksempelet bør du være oppmerksom på at den første linjen lese fra tekstfilen (MyFile.Dat) antas å inneholde en verdi som angir hvor mange elementer skal leses inn fra fil.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2227) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Få Innspill fra en tekstfil.