Fastsettelse av en tilfeldig verdi

January 25  by Eliza

VBA gir en funksjon for å returnere en tilfeldig verdi. Du ville ikke nødvendigvis bruke denne funksjonen av seg selv, men som en del av en større makro som kan kreve bruk av tilfeldige verdier. Syntaksen for funksjonen, er som følger:

x = Rnd ()

der x er resultatet. Den returnerte verdien vil alltid ligge mellom 0 og 1. For å oversette dette til en viss annen tilfeldig verdi, alt du trenger å gjøre multiplisere resultatet med det høyeste antallet du ønsker å vurdere. For eksempel, hvis du ønsket et tilfeldig tall mellom 1 og 25, kan du bruke følgende kode linje:

x = Int (25 * Rnd ()) + 1

Siden Rnd alltid returnerer en verdi mellom 0 og 1 (men aldri en selv), multiplisere hva den returnerer med 25 og deretter bruke Int funksjonen på at resultatet vil returnere et tall mellom 0 og 24. Til slutt blir en lagt til dette resultatet, slik at x er lik et tall mellom 1 og 25, inklusive.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2340) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Finne en tilfeldig verdi.