Feilsøking kommandoer for CCENT sertifisering eksamen

May 21  by Eliza

Når problemer oppstår på Cisco-enheter, er det en rekke show kommandoer du kan bruke til å identifisere hva problemet er. Tabellen nedenfor viser populære viser kommandoer:

Kommando (s) Resultat
forestillingen kjører-config Viser kjører konfigurasjon lagret i VRAM.
showet oppstart-config Viser oppstart konfigurasjon lagret i NVRAM.
viser ip interface kort Viser et sammendrag av grensesnittene og deres status.
Vis grensesnitt Viser detaljert informasjon om hver enkelt grensesnitt.
viser grensesnittet serie 0/0 Viser detaljert informasjon om en bestemt grensesnitt.
show ip rute Viser rutetabellen.
show verter Viser vertsnavnet tabellen.
viser kontroller serial0 / 1 Viser om det serielle grensesnittet er en DCE eller DTE-enhet.
SHOW IP protokoller Viser hva ruting protokoller er lagt i.
viser CDP naboer Viser grunnleggende informasjon om nabo enheter som navn, type enhet, og modell.
vis CDP naboer detalj Viser detaljert informasjon om nabo enheter som navn, type enhet, modell, og IP-adresse.