Feirer katolsk messe i Lokalt språk

March 26  by Eliza

Fra 1563 til 1965, ble den katolske messen sa helt på latin. Nå, katolikker verden over feire messen på sitt eget morsmål. At stor endring resulterte fra Vatikanet II, mer formelt kjent som Det annet Vatikankonsil (1962-1965). Vatikankonsil tillatt menigheter til å bruke morsmålet til området (dialekt) i offentlig tilbedelse av Kirken, og samtidig bevare de rike latinske språket og tradisjon.

Å ha messen på ett språk overalt over hele verden har gjort det enkelt for katolikker å reise og føler virkelig katolsk (eller universell). Men Latin ble ikke universelt undervist i skolene som det pleide å være, så mange mennesker ikke vet noe latin i det hele tatt. Det er derfor Kirken tillatt for morsmålet - å fremme en full, bevisst og aktiv deltakelse av de trofaste i alle bønner, salmer, og svarene av messen over hele verden. Siden Vatikanet II, har katolikker blitt bedt om - og oppfordres - til å delta fullt ut i messen, ikke bare for å fysisk delta.

Akkurat som hebraisk brukes fortsatt av amerikanske jøder og gresk av amerikanske ortodokse kristne, er Latin fortsatt den offisielle og tradisjonelle språk katolikker. Noe som kommer fra Vatikanet og søker til den universelle kirke er skrevet på latin. Den opprinnelige latinske versjonen blir den typiske utgaven som alle oversettelser må være basert. Dette gjelder for alle offisielle dokumenter om doktrine, tilbedelse, og lov.