Felles vokabular suffikser

November 5  by Eliza

Når youâ € ™ re tøye vokabular, ta hensyn til avslutninger av nye ord (deres suffikser) for ledetråder til sin mening. Tabellen nedenfor viser vanlige suffikser og deres betydning:

Suffiks Betydning Eksempler
stand / usynlige stand eller verdig, passer for; tending til, forårsaker, gitt til, eller ansvarlig for å verdig, spiselig, påvirkelig
d / ed indikerer fortid av verb baffled, flummoxed, bortkastet
else / ledelse kvalitet eller tilstand; en handling eller prosess klaring, referanse, erindring
ing indikerer den nåværende-perfektum av et verb (slike verb kalles gerunds) beundrer, diskutere, forvirrende
ion handling, resultat av en handling, eller stat eller tilstand integrasjon, besettelse, besittelse
ling en handling, prosess eller handling av en bestemt type sorg, munterhet, bevegelse
s / es indikerer flertallsformen av et substantiv analyser, argumenter, resultater