Fem Referanser Hver medisinsk transcriptionist Needs

April 12  by Eliza

Følgende påvist utøvere bør være på din referanse bokhylle som en medisinsk transcriptionist. Alle av dem er tilgjengelige i både trykte og elektroniske versjoner.

  • En illustrert medisinsk ordbok - enten Dorland 's Illustrated Medical Dictionary (utgitt av Elsevier Saunders) eller Stedman' s Medical Dictionary (utgitt av Lippincott Williams & Wilkins)
  • The Book of Style for medisinsk transkripsjon (utgitt av Foreningen for Healthcare dokumentasjon Integrity)
  • Stedman 's Medisinsk Forkortelser, akronymer og symboler (utgitt av Lippincott Williams & Wilkins)
  • Quick Look Drug Book (utgitt av Lippincott Williams & Wilkins)
  • Stedman 's Medical & kirurgisk utstyr Words (utgitt av Lippincott Williams & Wilkins)

Valget mellom trykte og elektroniske er delvis et spørsmål om personlig preferanse og dels et spørsmål om verdi. Fra verdien perspektiv, husk at medisinske transcriptionists er betalt basert på antall linjer transkribert, og tid brukt ser ting opp er tid tatt bort fra produserende linjer. Optisk for en utskriftsversjon kan være billigere på kort sikt, men hvis den elektroniske versjonen kan du finne svar dobbelt så fort, det er å tjene penger for deg hver gang du bruker den. Hvis det er en referanse du bruker ofte, kan det raskt legge opp til et beløp som dverger hva du måtte ha lagret i utgangspunktet ved å plukke papirutgaven.