Fikse Word

July 7  by Eliza

Fra og med Word 2000, lagt Microsoft muligheten for Word til å "fikse" seg selv. Dette betyr at du kan instruere programmet til å undersøke alle komponentene og laste dem fra den opprinnelige installerings CD-ROM. For å starte denne prosessen i Word, gjør du følgende:

  1. Trykk Alt + F8. Word viser dialogboksen Makroer.
  2. Bruke makroer i rullegardinlisten velger Word-kommandoer. (Se figur 1)

    Fikse Word

    Figur 1. dialogboksen Makroer.

  3. I listen over Word-kommandoer velge, den FIXME alternativet.
  4. Klikk på Kjør.

Dette setter i gang prosessen. Du kan bli bedt av programmet for å stenge enkelte dokumenter eller programmer for at feste til slutt. Følg instruksjonene, som blir bedt om det.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (952) gjelder for Microsoft Word 2000, 2002, og 2003.