Finn Trigonometri Ratio Identities

September 9  by Eliza

Trig har to identiteter kalt ratio identiteter. Dette merket kan være forvirrende, fordi alle trigonometriske funksjoner er definert av forholdstall. Et sted langs linjen, men tenkte matematikere denne beskrivelsen var perfekt for disse to identiteter, fordi theyâ € ™ re utgangspunktet fraksjoner består av to trigonometriske funksjoner, den ene over den andre, i hver. Forholdet identiteter skape måter å skrive tangent og cotangent ved hjelp av to andre grunnleggende funksjoner, sinus og cosinus.

Forholdet identiteter er

Finn Trigonometri Ratio Identities


Disse to identiteter kommer fra den forenkling av et par komplekse fraksjoner. Hvis du bruker de grunnleggende definisjoner for sinus, cosinus og tangens,

Finn Trigonometri Ratio Identities


så kan du se at

Finn Trigonometri Ratio Identities

På samme måte, fordi cotangent er den gjensidige av tangent,

Finn Trigonometri Ratio Identities