Finne Stengte felt

March 29  by Eliza

Feltene er svært nyttig når du arbeider med et dokument-de tillater deg å plassere "dynamisk" informasjon i dokumentene. Noen ganger vil du kanskje et felt for å forbli statisk; å ikke endre. Du kan gjøre dette ved å velge feltet, og trykk Ctrl + F11. Denne "låser" feltet slik at den ikke oppdaterer fra sin nåværende verdi.

Hvis du har mye av felt i et dokument, og noen av dem er låst, vil du kanskje en måte å raskt finne ut hvilke som er låst. Word har ingen spesiell funksjon som lar deg søke etter låste felt, men du kan lage en makro som vil søke dem ut for deg. Følgende makro, FindLocked, starter i begynnelsen av et dokument og funn låst felt. Det velger hver låst felt, i sin tur, og spør om du ønsker å fortsette å søke.

Sub FindLocked ()
Dim Ifield As Integer
Dim vResponse Som Variant

For Ifield = 1 Til ActiveDocument.Fields.Count
Hvis ActiveDocument.Fields (Ifield) .Locked Deretter
ActiveDocument.Fields (Ifield) .Velg
vResponse = MsgBox ("Fortsett Searching?", vbYesNo)
Hvis vResponse = vbNo Then Exit For
End If
Neste Ifield
End Sub

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1367) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Lokalisering av Låst Fields.