Finne Sti til skrivebordet

January 1  by Eliza

Donald er å skrive en makro der han trenger å referere til en brukers PC. Men veien til skrivebordet nødvendigvis varierer fra system til system og bruker til bruker. Han lurer på hva koding han kan bruke til å bestemme banen til skrivebordet uavhengig av system.

Det er flere måter å finne veien til skrivebordet i VBA. En måte er å ringe Windows scripting vert, på denne måten:

Fungere GetDesktop () As String
Dim oWSHShell Som Object

Satt oWSHShell = Create ("WScript.Shell")
GetDesktop = oWSHShell.SpecialFolders ("Desktop")
Satt oWSHShell = Nothing
End Function

Merk at dette er en brukerdefinert makro som du kan bruke enten fra regnearket eller fra en annen makro. Bruken fra regnearket vil være som følger:

= GetDesktop ()

En annen måte å bestemme banen til skrivebordet er å bruke følgende linje i koden din:

Späth = Environ ("USERPROFILE") & "\ Desktop"

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (8233) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Finne Sti til skrivebordet.