Finne veien rundt lagpaletten i Photoshop

July 25  by Eliza

Lagpaletten er Grand Central Station for å administrere lag. For å vise paletten, velger du Vindu -> Vis lag eller bare trykk F7.

Her er det du trenger å vite for å navigere lagpaletten:

 • Bakgrunnen er den nederste laget i bildet. Hvert bilde har en bakgrunn (med mindre Bakgrunn har blitt omgjort til et lag).
 • Rekkefølgen på lagene i lagpaletten representerer deres rekkefølge i bildet. Det øverste laget i paletten er det øverste laget i bildet, og så videre.
 • Du kan bare redigere ett lag om gangen - det aktive laget Det aktive laget er den som er uthevet i lagpaletten og som har en liten pensel ikonet til venstre for sin lagnavn.. For å gjøre et annet lag aktiv, klikker du bare navnet.
 • Du kan bruke tastatursnarveien Alt +] (høyre brakett) (Tilvalg +] på en Mac) for å flytte opp ett lag; Alt + [(venstre brakett) (Tilvalg + [på en Mac) for å aktivere den neste lag ned. Trykk Shift + Alt +] (Shift + Option +] på en Mac) for å flytte til det øverste laget; trykk Shift + Alt + [(Shift + Option + [på en Mac) for å flytte til Bakgrunn eller bunnlaget.
 • En øyeeplet ikonet ved siden av et lagnavn betyr at laget er synlig. For å skjule lag, klikker du på øyeeplet. For å vise lag, klikker du på øyeeplet kolonne for å bringe øyeeplet tilbake.
 • Hvis du vil skjule alle lag, men ett, Alt + klikk (Tilvalg + klikk på Mac) på øyeeplet foran navnet på laget du vil se. Alt + klikk (Tilvalg + klikk på en mac) igjen for å vise alle lagene.
 • Hvis du skjuler bakgrunnslaget, ser du et rutemønster rundt bildene dine. Den Sjakkbrett representerer de gjennomsiktige områdene i de synlige lagene.
 • Du kan bruke Blend Mode hurtigmenyen og Opacity-innstillingen på toppen av paletten for å blande fargene mellom lagene og justere gjennomskinnelighet av lagene.
 • For å opprette et nytt, tomt lag, klikker du på det nye laget ikonet nederst i paletten. Å lage en kopi av et eksisterende lag, drar laget til det nye laget ikonet.

Du kan alternativt opprette et lag ved å velge Nytt lag eller lag kommandoen fra lagpaletten menyen Duplikat (klikk på høyre peker arraorw øverst på paletten), eller ved å velge Senere -> New -> Layer eller Layer -> Duplicate Layer. Hvis du bruker denne metoden for å skape et lag, ber Photoshop deg til å gi laget et navn ..

 • Når du oppretter et nytt lag, gir Photoshop laget et navn som Lag 1, Lag 2, og så videre. Hvis du ønsker å gi navn til laget, kan du nå bare å dobbeltklikke på lagnavnet i lagpaletten og skriv inn et navn direkte i Layer Palette. Ikke mer å måtte huske å holde Alt (Option) tasten nede og skriv inn navnet i dialogboksen. Denne snarveien fungerer i hele Photoshop. Hvis du ønsker å endre navn på et lag den lange veien, kan du også velge lag og velg Layer Properties fra lagpaletten lokalmenyen, eller velg Layer -> Layer Properties.
 • For å slette et lag, drar den til papirkurven ikonet. Husk at du kaster bort lag sammen med bildet på den. Lagene kan også bli slettet via Layer -> Slett lag eller ved å velge Slett lag fra lagpaletten lokalmenyen.
 • Bare i tilfelle du noen gang ønsker å gjenskape at utvalget omriss rundt elementene på et lag, men gir Photoshop deg en enkel måte å gjøre det. Bare Ctrl + klikk (Kommando + klikk på Mac) på lagnavnet i lagpaletten.